שירות כרמל ישיר 
מנהרות הכרמל, כניסה לשירות כרמל ישיר